elektrinė varža


elektrinė varža
elektrinė varža statusas T sritis chemija apibrėžtis Dydis, apibūdinantis laidininko pasipriešinimą elektros krūvio pernašai. atitikmenys: angl. electric resistance; electrical resistance rus. электрическое сопротивление

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Look at other dictionaries:

  • elektrinė varža — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, apibūdinantis elektrinės grandinės priešinimąsi kryptingam krūvininkų judėjimui (elektros srovei); grandinės dalies elektrinė varža, kai įtampa (srovė) nuolatinė, yra dydis, lygus …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • elektrinė varža — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. electric resistance; electrical resistance vok. elektrischer Widerstand, m rus. электрическое сопротивление, n pranc. résistance électrique, f …   Fizikos terminų žodynas

  • savitoji elektrinė varža — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, išreiškiamas iš formulės E = ρJ; čia E – elektrinio lauko stiprio vektorius, J – elektros srovės tankio vektorius, ρ – savitoji elektrinė varža. atitikmenys: angl. electric… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • kompleksinė elektrinė varža — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kompleksinė potencialų skirtumo išraiška, padalyta iš kompleksinės srovės išraiškos. atitikmenys: angl. complex impedance vok. komplexer Widerstand, m rus. импеданс в комплексной форме,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • savitoji elektrinė varža — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, skaitine verte lygus kubo pavidalo laidininko, kurio briaunos ilgis 1 m, varžai. atitikmenys: angl. electric resistivity; resistivity; specific resistance vok. spezifischer… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • savitoji elektrinė varža — statusas T sritis chemija apibrėžtis Dydis, skaitine verte lygus varžai kubo pavidalo laidininko, kurio briaunos ilgis 1 m. atitikmenys: angl. resistivity; specific electrical resistance rus. удельное электрическое сопротивление …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • kompleksinė elektrinė varža — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. complex impedance vok. komplexer Widerstand, m rus. импеданс в комплексной форме, m; комплексный импеданс, m pranc. impédance complexe, f …   Fizikos terminų žodynas

  • sąlyčio varža — statusas T sritis chemija apibrėžtis Elektrinė varža dviejų skirtingų laidininkų sąlyčio vietoje. atitikmenys: angl. contact resistance rus. контактное сопротивление ryšiai: sinonimas – kontakto varža …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • sąlyčio varža — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Elektrinė varža dviejų skirtingų laidininkų sąlyčio vietoje. atitikmenys: angl. contact resistance vok. Kontaktwiderstand, m rus. контактное сопротивление, n; сопротивление контакта, n… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • pilnutinė įėjimo varža — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Pilnutinė elektrinė grandinės varža, išmatuota tarp jos įėjimo gnybtų. atitikmenys: angl. input impedance vok. Eingangsimpedanz, f rus. входное полное сопротивление, n; входной импеданс …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas